Trafikolycka

2018-01-30 10:03:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Ingen person skadades vid olyckan i Roma.

Polisen har varit på plats vid en olycka mellan två fordonsförare. Olyckan skedde i krosningen Björkstigen/Skolgatan i Roma.

Ett av fordonen bärgades från platsen. En av förarna rapporterades för att inte ha iakttagit väjningsplikten.

Information som lämnas om pågående händelser är preliminär och kan komma att ändras.

Se händelsen på polisen.se