Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta)

Gotlands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Gotland och Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är ett av dem. Gotlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är ett av dem. Statusen för Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är att Bolaget är aktivt.

Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är ett Aktiebolag och skapades 1991-10-28. Det finns flera olika verksamheter i Gotlands län som är ett stort län. Gotland där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) ska trivas.

Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Gotland så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva entreprenadrörelse inom anläggningsbranschen, lastbilsåkeri samt försäljning av jord grus och sand samt även idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är momsregistrerat och det har de varit sedan 1992-01-01.

Idag är Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Gotland.

Vill man komma i kontakt med Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0498-211355.

Firman tecknas av styrelsen.

De som är på något sätt har med Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) är Greveback, Britt-Mari som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Greveback, Anders Mikael som är född 1968 och har titeln Suppleant, Greveback, Anette Mari som är född 1965 och har titeln Suppleant, Nordström, Nils Arne som är född 1947 och har titeln Revisor, Nordin, Sven Per som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Grevebacks Entreprenad Aktiebolag (Greveback Karl Gösta) har 556434-8554 som sitt organisationsnummer.