Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård

Gotlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård hittar ni ett Gotlands län som inte är som andra län. I Gotlands län hittar ni Gotland som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård finns. I Gotland så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gotlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård så kan ni göra det genom att skicka er post till Eksta Enebacken, 623 54, Klintehamn men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Gotland arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gotlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård har idag 769602-2875 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Johansson, Ruth Ulrika Elisabet -Ödlund, Lars Håkan Erik är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Eksta Prästgård så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Ruth Ulrika Elisabet som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Samael Ewald Robert som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ödlund, Lars Håkan Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Modigh, Mona Anita Kristina som är född 1944 och har titeln Suppleant, .