Bostadsrättsföreningen Appellen

Gotlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Gotland och Bostadsrättsföreningen Appellen är ett av dem. Gotlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Appellen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Appellen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Appellen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-06-18. Det finns flera olika verksamheter i Gotlands län som är ett stort län. Gotland där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Appellen ska trivas.

I Gotland så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanentboende utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Appellen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Appellen och det finns flera verksamheter som är det idag i Gotland.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Appellen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0498-248785.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tomas Ivarsson och Håkan Törner i förening eller av var och en av dem i förening med var och en av styrelsens övriga ledamöter..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Appellen är Ivarsson, Per Håkan Tomas som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mats Gustav som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sporre, Karin Birgitta Marianne som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Törner, Claes Håkan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Östergren, Alf Roberth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Karin Elisabet som är född 1942 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Appellen har 716405-0523 som sitt organisationsnummer.