Bostadsrättsföreningen Prästbacken

Gotlands län

Information

716405-0010 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Prästbacken. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Prästbacken är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Gotland som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Prästbacken finns i.

Bostadsrättsföreningen Prästbacken har varit registrerat sedan 1990-03-13 och det finns flera verksamheter i Gotlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Prästbacken så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Prästbacken är och det finns flera verksamheter i Gotland som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Prästbacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Emanuelsson, Marianne Jeanette -Östman, Mats Ingvar

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Prästbacken så kan ni göra det på telefon genom 0498-53905 eller genom brev på följande adress:
Prästbacken 19, 623 70, Katthammarsvik

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Prästbacken och det är Emanuelsson, Marianne Jeanette som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlkvist, Marie-Louise Hillevi som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrby, Lars-Erik Adolf som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Hans Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Mats Ingvar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Magnus Fredrik som är född 1980 och har titeln SuppleantNyman, Gunder Frans Emil som är född 1952 och har titeln Revisor,