Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18

Gotlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 hittar ni ett Gotlands län som inte är som andra län. I Gotlands län hittar ni Gotland som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 finns. I Gotland så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gotlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 har haft sedan 1994-01-01. Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 så kan ni göra det genom att skicka er post till Verkstadsg. 6, 621 41, Visby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0498-219075.

Gotland arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gotlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 har idag 716404-9418 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 18 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlström, Inger Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Alf Sture som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kinnbom, Johan Axel som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Malin Sofi som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Spanier, Bo Anders som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotSöderström, Hans Thomas Ludvig som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gösta Karl Thure som är född 1941 och har titeln Suppleant, Ekdahl, Per-Göran som är född 1957 och har titeln SuppleantJakobsson, Ylwa Maud Ingela som är född 1955 och har titeln Suppleant.